Vård

Ibland har man ingen möjlighet, eller är så pass sjuk att man inte kan ta sig till en läkare eller vårdcentral. Numera finns det vård att få via nätet eller mobilen, på ett enkelt och smidigt sätt.